ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
             

Двойно повече от жените са починалите мъже до 64-годишна възраст

Общество
21.04.2017  |  14:42
214
С най-висока смъртност е община Алфатар – 25,3, а с най-ниска община Кайнарджа – 12,9 промила
В Силистренско умират повече хора, от средното за страната Снимка: Алексей Минев

Броят на умрелите жители на Силистренска област през 2016 г. е 1804 души, а коефициентът на обща смъртност – 16 промила, продължава статистиката за миналата година. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 179 случая, или с 9%. Нивото на общата смъртност остава обаче твърде високо. Средният показател за страната е 15,1 промила, като за мъжете е 16,2, а за жените 14 промила.

Смъртността сред мъжете /18,8 промила/ продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените /13,3/. През 2016 г. на 1000 жени умират 1367 мъже. Продължават и различията в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата - 16,4 промила, отколкото в градовете – 15,6.

С най-висока смъртност се отличават общините Алфатар – 25,3 и Тутракан – 19 промила. Най-нисък е този показател в общините Дулово – 14,3 и Кайнарджа – 12,9 промила.

Показателят за преждевременна смъртност през 2016 г. е 21,8% и е с 0,9% по-нисък спрямо 2015 г. В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Докато умрелите жени на възраст до 64 години включително са 14,2% от всички умрели жени, то при мъжете този относителен дял е 27,4%.

През 2016 г. в областта са починали 6 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6 промила. /СБ/

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design