ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Кметовете масово прецаквани, вижте как

България
07.12.2017  |  12:26
823
Прокуратурата установила 157 Правилника на Общински съвети в страната с незаконни текстове, проверките продължават

 

Проверка на Върховната  административна прокуратура за законността на Правилниците за организацията и дейността на общинските съвети в страната е установила 157 Правилника, съдържащи тестове, противоречащи на три закона. Това съобщиха от Прокуратурата и уточниха, че става дума за Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за публичните финанси и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси .

От прокуратурата посочват и основните нарушения:

 

- наред със законовите правомощия на председателя на общинския съвет, е предвидено председателят да упражнява и контрол върху изразходване на  средствата, предвидени  за издръжка на общинския съвет. Тази компетентност обаче е възложена на кмета на общината.

- предоставена  е  възможност на председателя на общинския съвет да сключва договори с цел подпомагане работата на съвета. Това противоречи на закона, според който единствено кметът е органът, задължен да изпълнява решенията на общинския съвет и да осигурява организационно-техническото му обслужване.

- от общинските съвети  е „присвоено“  правомощие  за вземане  на решение за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение кметовете, заместник кметовете на общини и райони и общинските съветници.  Стореното е в несъответствие с чл.22а, ал.1 ЗПУКИ, според който конфликтът на интереси се разкрива единствено от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

-установени са случаи на определяне на възнаграждението на председателя на ОбС в размер, по-голям от законоустановения-надхвърлящ  90 на сто от възнаграждението на кмета.

-в някои правилници общинските съвети  определят противоречащ на ЗМСМА срок за отмяна на актовете на кмета.

-от общинските съвети  се въвеждат правила за кворум и мнозинство в нарушение със законоустановените.

-предвиждат се възможности за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя или на заместник - председателя на съвета на основания, непосочени в ЗМСМА;

-  вменяват се задължения за  кмета, във връзка с осъществяваната от него изпълнително-разпоредителна дейност, в противоречие със закона.

Описаните  нарушения  са открити в правилниците на Столичен общински съвет, Общинските съвети в общините Варна, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Свиленград,  Девин,  Севлиево, Банско,  Сандански, Димитровград, Ихтиман,  Раднево и др. За установените нарушения към момента са подадени 20 протести до административните съдилища. Проверката на ВАП продължава. 

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design