ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

МОН: Димитър Райнов е с много нарушения, затова е уволнен дисциплинарно

Общество
10.10.2017  |  13:16
7 706
От министерството изброиха констатации на Дисциплинарния съвет
Димитър Райнов Русе

 

"След извършена проверка от комисия на МОН за организацията и контрола на дейности в РУО – Русе, и училища на територията на административната област са констатирани нарушения от страна на г-н  Димитър Райнов, началник на РУО – Русе. В резултат на констатациите е образувано дисциплинарно производство срещу г-н Райнов". Това пишат от Министерството на образованието в отговор на въпрос на русенския вестник "Бряг". Както вече информирахме, новината за отстраняването на Райнов стана известна без коментар за мотивите от страна на МОН. Сега от министерството ги изброяват.

 

"В хода на производството са изяснени фактите и обстоятелствата по извършените нарушения. Министърът е изискал становище от Дисциплинарния Съвет, който е приел, че Димитър Райнов не е изпълнил служебните си задължения, за което му е  наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, пишат от МОН до "Бряг".

 

Сред констатираните административни нарушения е липса на контрол върху отсъствия на ученици, което е част от Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Не е предприел мерки и срещу директора на училище, допуснал системни отсъствия на учениците в поверената му гимназия, които не се отразени в училищните дневници. Началникът на РУО – Русе не е утвърдил система с процедури за управление и контрол на публични средства, свързани с организираните от РУО–Русе обучения. Не е изпълнил и изискванията на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, тъй като в областта няма разработена система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари.

 

"С оглед на създаване на максимална оперативност и нормални условия за работа, веднага след прекратяване на правоотношението на г-н Райнов за временно изпълняващ длъжността е назначена г-жа Росица  Георгиева", завършват от МОН. Временното назначение на Росица  Георгиева също беше станало известно с новината за отстраняването на Райнов.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design