ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Национален семинар на франкофонските университети в България се проведе в Русенския университет

Общество
11.07.2018  |  16:52
305
На форума ректорът на университета чл.-кор. проф. Христо Белоев предложи да се облекчи приемането на чуждестранни студенти у нас

Русенският университет бе домакин на Национален семинар на франкофонските университети в България на 9 и 10 юли. Темата на събитието беше „Усъвършенстване на университетските системи за осигуряване на качество чрез добри практики на интернационализация на образованието“. Семинарът бе организиран от Русенския университет, с финансовата подкрепа на Университетската агенция на франкофонията. Форумът имаше за цел е да се повиши управленския капацитет на ръководния състав на университетите – членове на Университетската агенция на франкофонията, каквито са 10 висши училища в България.

      В първия ден на събитието проф. дтн Камен Велев, член на Акредитационния съвет на НАОА, запозна аудиторията с дейността на агенцията и критериите за оценяване на висшите училища, а политиката на МОН за интернационализация на висшето образование представи Ивана Радонова – държавен експерт в Дирекция „Висше образование“ към Министерството на образованието и науката. Участниците от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – доц. д-р Димитър Димитров – заместник ректор по вътрешно и международно сътрудничество, и проф. д-р Ценка Иванова – декан на Филологическия факултет, представиха ключови аспекти на интернационализацията във Великотърновския университет.

През втория ден от семинара деканът на Френския факултет към Технически университет-София проф. дн Кирил Ангелов запозна участниците с дългогодишния опит на висшето училище в предлагането на съвместни програми за обучение на чужд език. Участниците от Нов български университет – проф. дн Антоний Тодоров и проф. д-р Анна Кръстева споделиха опита на университета за обучение на френски език в областта на политическите науки. Посоките на интернационализация в Русенския университет бяха представени от заместник-ректора проф. д-р Юлиана Попова. В дискусиите взеха участие и представители на Медицински университет-София, Военна академия „Г.С.Раковски-София и Университета по хранителни технологии-Пловдив.

По време на дискусиите ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев, предложи да се подготви документ за облекчаване на процедурите по прием на чуждестранни студенти у нас, който да отрази конкретните идеи на участниците в семинара. По този начин ще се даде допълнителен тласък на процеса на интернационализация на висшето образование.

      Много от участниците във форума подчертаха значението на франкофонията за изграждане на връзки между академичните общества в света и демократичния принцип на равенство, който е определящ за нея. Над 800 институции за висше образование са членове на Университетската агенция на франкофонията (АUF), което я прави най-голямата организация от такъв тип в света.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design