ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Община Плевен откри процедура за възлагане на обществена поръчка за ново улично осветление

Бизнес
02.06.2019  |  15:53
365

Община Плевен откри процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на системата за улично осветление на град Плевен. Поръчката включва изготвяне на работен инвестиционен проект; доставка и монтаж на нови 7260 енергоспестяващи светодиодни осветителни тела; изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление; ремонт на 430 електрически табла и поставяне на компоненти от системата за управление в тях; ремонт на механични елементи за закрепване на улични и паркови осветителни тела; доставка и монтаж на 332 нови стоманени стълба и 2 385 нови конзоли за закрепване на уличното осветление. Изпълнителят финансира реализирането на проекта със собствени средства, като оферира на възложителя Община Плевен схема за разсрочено плащане на равни месечни вноски за срок от 120 месеца. Размерът на месечната вноска не трябва да е по-голям от 52 249, 13 лв. с включен ДДС. Възложителят ще финансира дейностите със собствени средства съгласно Решение № 1225 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Плевен.  

Прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл. 20, ал. 2 от ЗОП, но за осигуряване на по-високо ниво на публичност и по-дълъг срок за подготовка на конкурентни оферти и на основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП възложителят е взел решение да проведе открита процедура.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 17.00 часа на 01.07.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 02.07.2019 г. в 11.00 часа в Заседателната зала на III етаж в сградата на Община Плевен.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design