ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
             

Общината стана собственик на градския транспорт в Русе

Общество
21.04.2017  |  14:15
560
Запазват работните места на служителите в превозвача
На сесията градските старейшини одобриха предложението за сделката с мотива, че Русе ще има общински градски транспорт

Общината е новият собственик на превозвача „ЕГГЕД България“ АД, след като вчера общинските съветници гласуваха „за” осъществяване на сделката. При преговори след обявената първоначална цена от 830 хиляди лева за плащане на дълг на фирмата се стигна до намалението на  500 хиляди лева. Това обяви от трибуната общинският юрист Асен Станчев. От ЕГГЕД  са изразили желание да прехвърлят собствеността върху капитала на дружеството, като целта на предложената сделка е продажбата на 100% от дяловете на Община Русе за цената от 1 Евро, като допълнително ЕГГЕД Транспорт Кооператив Съсайъти ще опрости или прехвърли на купувача всичките си дългове и вземания от ЕГГЕД България АД и ЕГГЕД Русе АД за цената от 1 Евро. Според тях Община Русе следваше да плати в момента на приключването на сделката на Mobilis Sp. z o.o. сума в размер на 830 000 лева, което представлява дълг на ЕГГЕД Русе АД, съгласно договори за финансов лизинг, подписани през 2008 г.

 

Освен това местната администрация следва да се ангажира, че в обозримо бъдеще ще продължава основната дейност на дружеството, както и че ще запази работните места на служителите. На вчерашната сесия бе обявено още, че след проведените на 28 и 29 март работни срещи, е постигнато съгласие Община Русе да закупи 100% от акциите в ЕГГЕД България АД на цена от 500 000 лева, която да бъде платена на посочено от продавача лице или дружество.  За целта следва продавачите да дадат гаранции, че при продажбата ще се прехвърли собствеността на целия транспортен парк, включително тролейбусите, което ще бъде описано в приложение към договора за продажба. Необходима е и гаранция, че с плащането на горепосочената цена се счита погасен дългът на ЕГГЕД Русе АД към Mobilis Sp. z o.o по отношение ползването, както и преминаване на собствеността върху 9 тролейбуса – 7 Neoplan N6020 и 2 Mercedes Benz 405 GTD и Mobilis Sp. z o.o , както и че продавачите нямат други претенции към ЕГГЕД Русе АД и /или ЕГГЕД България АД.

 

Като допълнителни гаранции следва да бъдат предоставени документи, удостоверяващи прехвърлянето на купувача или ЕГГЕД България АД на всичките дългове, които имат ЕГГЕД България АД и ЕГГЕД Русе АД към ЕГГЕД Израел ТКС и др. свързани лица, които са приблизително 820 000 лева, за символична сума от 1 лев или заличаването им по друг допустим от закона начин. Освен това продавачът ще предостави на Община Русе безусловна неотменима банкова гаранция от българска банка или потвърдена такава от българска банка със срок от 13 месеца в размер на 20% от стойността на сделката. Тези средства да могат едностранно, при безусловно поискване, да бъдат използвани от Община Русе за възстановяване на вреди, претърпени от скрити задължения на групата „ЕГГЕД Русе” АД и „ЕГГЕД  България” АД. Тази гаранция да може да бъде ползвана и при санкции от данъчни ревизии за период от 5 години назад, в случай че такива се появят. Решено бе още, че ще се поиска и гаранция чрез декларация или друг допустим от законодателството документ, че  липсват към момента на сделката просрочени задължения, извън текущите за осъществяване на основната дейност и промяна в имуществото на дружествата. Дружествата от групата ЕГГЕД разполагат с 62 бр. превозни средства с пазарна стойност 517 900 лева без ДДС, от които 51 тролейбуси с пазарната стойност 396 000 лева без ДДС.

 След като общинският юрист обясни параметрите, изказване направи Николай Михайлов от БСП. Той поиска отговор на въпроси, свързани с оттеглянето на компанията от Русе, както и защо е избрана гаранция от 20 процента. Директорът на дружеството Николай Къдрев обясни в отговор, че малкият мащаб на бизнеса и обороти около 3 млн. лв. са довели до решението още от 2015 г. ЕГГЕД да се изтегли от България. Той припомни, че компанията пое градския транспорт през ноември 2008 година. Юристът Асен Станчев пък добави,че е избран максималният размер на гаранция, за да бъдат защитени интересите на русенци.  От този момент до сега акционерното дружество бе с акционери „ЕГГЕД България“ АД и Община Русе, като дяловото им участие бе съответно 65 и 35 процента. Мнозинството от градските старейшини одобриха предложението за сделката с мотива, че Русе ще има общински градски транспорт, което дава шанс за реализиране на проекти и обновяването му.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design