ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

   

 

Плевен: Кметът на Плевен вече е професор по хирургия

Здраве
13.03.2012  |  10:38
706

Академичният съвет на Медицинския университет в Плевен обяви решението си за присъждане на академична степен „професор” на кмета на Плевен д-р Димитър Стойков. Процедурата премина през 3 етапа, съобщиха от пресцентъра на общината. В първия Комисия по избора, съставена от водещи специалисти коремни хирурзи, с председател проф. д-р Григор Горчев дмн – ректор на МУ - Плевен, е разгледала клиничната, преподавателска, научна и оперативна дейност на доц. д-р Стойков. Паралелно с достиженията в научен план, за последните три години са анализирани и броя, обема и тежестта на извършените от него операции и преподавателската му дейност. В състава на Комисията по избора са участвали член-кореспондент проф. д-р Дамян Дамянов дмн - ръководител на  Клиника по хирургия в УМБАЛ "Царица Йоанна", председател на Българско хирургическо дружество, и председател на съюза на учените в България., проф. д-р Тома Пожарлиев дмн - ръководител на клиниката по обща хирургия в УМБАЛ "Св.Анна", проф. д-р Росен Маджов дмн - зам.-ректор по научната дейност на Медицинския университет във Варна и началник І-ва клиника по Коремна хирургия, проф. д-р Красимир Иванов дмн – председател на Борда на директорите на УМБАЛ – Варна и началник ІІ-ра клиника по Коремна хирургия, проф. д-р Ташко Делийски дмн – началник на Клиниката по онкохирургия към УМБАЛ и ръководител катедра „Сестрински хирургични грижи” в МУ Плевен, проф. д-р Любомир Ковачев дм – началник на Клиниката по гръдна и пластична хирургия на УМБАЛ – Плевен. Комисията по избора е дала положително становище на предложението за присъждане на академична степен „професор” на доц. Стойков. Предложението е разгледано и одобрено от Специализиран съвет по хирургия към Медицинския университет в Плевен, който го предоставя за окончателно решение на Академичния съвет на висшето учебно заведение и от 12.03.2012г последният присъди академичната степен „професор по хирургия” в МУ - Плевен на доц. д-р Димитър Стойков дмн.  

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design