ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Плевен: Намаляват децата за предучилищна подготовка

Общество
13.09.2018  |  13:05
284
Снимка: интернет

По данни от детските градини и училищата за учебната 2018/2019 година броят на записаните деца в подготвителни групи за 5-годишни е 1730, а в подготвителни групи за 6-годишни е 1622. Сформираните групи за децата от 5 и 6 г. са 235. От тях 120 са самостоятелни едновъзрастови - за деца на 5 и за деца на 6 г., а останалите са смесени, съобщи Регионалното управление на образованието /РУО/ в Плевен.

Приемът на деца в детските градини е целогодишен. Броят на децата може да се променя до началото на учебната 2018/2019 година и през цялата година. Целта е да бъдат обхванати всички деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, за което има създадени условия, осигурени места и достъп в детските градини и в подготвителните групи към училищата във всяка община в област Плевен.

Отчита се намаляване броя на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, които са записани в подготвителните групи към детските градини и училищата за новата учебна 2018/2019 година. Причините са комплексни – демографски, свързани с намаляване броя на децата, родени през съответните години, някъде и миграционни – заминаване на родителите в чужбина или в други райони на страната. Например през учебната 2017/2018 година поради заминаване в чужбина 24 деца на 5-годишна възраст и 25 деца на 6-годишна възраст са напуснали предучилищното си образование в детските градини и в училищата с подготвителни групи в Плевенска област, поясняват от РУО.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design