ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

   

 

Плевенска област е с най-висока осигуреност с лекари

Здраве
13.09.2018  |  13:37
712
В региона практикуват 1459 лекари, една трета от тях са пред пенсия

В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1459 лекари. Лекарите по дентална медицина са 195. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2146, от тях 1421 са медицински сестри, съобщи Националната статистика.

Към 31 декември м. г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

- Мъже са 636 (43.6%), жени - 823 (56.4%).

- Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 519, или 35.6%.

- Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 213, или 14.6%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 141, или 9.6%.

В структурата на лекарите по специалности в края на 2017 г. най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 218, или 14.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: спешна медицина – 105, или 7.2%, акушерство и гинекология – 84, или 5.8%, анестезиология и интензивно лечение – 81, или 5.6%, кардиология – 77, или 5.3% , педиатрия – 73, или 5.0%, и хирургия – 55, или 3.8%.  

Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за страната е 42.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.9 на 10 000 души от населението.

Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (59.7 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.4), София (столица) (51.0), Варна (49.8) и Стара Загора (43.4).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (26.4 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Перник (27.3).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.4 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.9 на 10 000 души), Видин (8.6), Монтана (8.2), Добрич (7.6) и Ловеч (7.5). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (4.0 на 10 000 души от населението), Разград (4.7) и Търговище (4.9).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за област Плевен е 8.0 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (18.4 на 10 000 души), София (столица) (16.8), Перник (13.6) и Варна (13.5). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище (6.0), Силистра (7.0), Сливен и Разград (по 7.1 на 10 000 души от населението).

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design