ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Русе: Безработните се увеличават, вижте какви професии се търсят в общината и областта

Общество
02.12.2018  |  11:43
888
Над 50-годишните продължават да са с най-голям относителен дял по възраст
русе бюро по труда

 

 

Обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 562 – с 11 по-малко от предходния месец. На първичния трудов пазар са обявени 437 места, като 369 са в в частния сектор. Това съобщиха от Бюрото по труда. Най-много кадри се търсят в търговията - 89. Следват шивашко и текстилно производство – 44 обявени свободни места, машиностроенето –31, здравеопазването-26, образованието-19, административни и спомагателни дейности-18 и др.

 

Като най-търсени могат да се посочат следните професии: шивачи; гладачи; продавач -консултанти и др., заети в сферата на търговията; шофьори на товарни автомобили; санитари; заварчици; комплектовачи; машинни оператори; учители; счетоводители и административни служители; общи работници; зареждачи;сортировачи; шофьори на товарни автомобили; чистачи и др. На субсидирания трудов пазар в община Русе,  през октомври са обявени 125 свободни работни места: по насърчителни мерки - 4, по програми за заетост и обучение –121, 116 от които са по схеми на оперативните програми.

 

578 човека са били новорегистрирани, на 12 души е възстановена регистрация та. Това е със 125 повече в сравнение със септември. Излезлите от регистрация са 479 души, кеото е намаление с 12 човека спрямо предходния месец /491/. В края на октомври регистрираните безработни от община Русе са 2584 - със 109 лица повече в сравнение с м.септември. Запазва се тенденцията, наблюдавана и в предходните години, регистрираната безработица да нараства в края на календарната година. За сравнение, в края на октомври 2017 год.,  регистрираните безработни лица от община Русе са били  2561  /с 23 лица по-малко/.

 

Равнището на безработица в края на м. октомври 2018 г. за община Русе е 3.2%, с 0,1 % по-високо от предходния месец, и с 2.7 процентни пункта под това за страната. За октомври, равнището на регистрираната безработица за страната е 5.9 %, по-високо с 0,3 пп в сравнение с края на м. септември. Продължително безработните от общината - с с престой на Бюрото по труда над 1 година, са 295 – с 4 човека повече спрямо септември 2018 год.

 

По професионален признак, разпределението на безработните лица през октомври отново не се различава съществено от това през предходния месец. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 42 % /нарастване от 0.3% спрямо септември/. Дялът на  безработните с работническа професия намалява до 30% / спада с 0.7 п.п./, а лицата без специалност са 28 % / с 0.4 % повече/.

 

Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1361 /52.7%/, хората с висше образование са 690 /26.7%/, а тези с основно и по-ниско образование са 497 /20.6%/. Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 35,6% /920/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 364, относителният им дял е 14.1%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 342.

 

В ОБЛАСТТА

 

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 654 (със 128 повече в сравнение със същия месец на м.г.).

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 499 места в бюрата по труда, което е с 32 над броя им през същия месец на 2017 г. Повечето от тях са от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (235), търговията (94), производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия (11), образованието (31), транспорта (25), административните и спомагателните дейности и дължавното управление (по 13) и др.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design