ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Русе: Вижте придобивките за учителите в новия КТД

Общество
05.02.2019  |  11:25
1 074
Общината подписа предложенията, изготвени от синдикати и работодателски организации

 

Новият КТД за системата на народната просвета на територията на община Русе беше подписан и в него залегнаха важни придобивки. Това съобщи Пламен Атанасов,  областен координатор на СБУ. "Характерното бе, че още при подготовката на текстовете през цялото лято между партньорите на СБУ от другите два синдиката и работодателските организации - Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България  и Съюзът на работодателите и ръководителите в системата на народната просвета в България. Сътрудничеството доведе до успешното и бързо изработване на проекта", коментира Атанасов.

 

В последвалите преговори от страна на Общината като трета страна по договора са участвали кметът Пламен Стоилов, на зам.-кметът по образованието инж. Иван Григоров, като КТД е подписан. Областен координатор на СБУ изброява по-основните придобивки:

 

-възнаграждение за придобит стаж и професионален опит до 1,1%;

 

-работодателите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО планират в рамките на годишния бюджет ДТВ за работещите в системата на народната просвета, разделено до три плащания, съгласно Вътрешните правила за работните заплати в учебното звено;

 

-възнаграждения за ПКС както следва:

 

-V ПКС – 15 лв.; ІV ПКС – 20 лв.; ІІІ ПКС – 25 лв.; ІІ ПКС – 55 лв.; І ПКС – 65 лева;

 

- учебен час над минималната норма преподавателска работа, съответно 0.50 и 0.20 лв. над минимално определения;

 

- по-високи с 3.00 и 5.00 лв. възнаграждения за класните ръководители и за учителите в ЦДГ, ОДЗ и ПДГ;

 

- по-високи възнаграждения и за оценяване на различните видове писмени работи;

 

- по- висок размер на отпуска по чл. 155, ал. 4 от КТ – 30 работни дни; по чл. 155, ал. 5 и чл. 24, ал. 1 от НРВПО – 58 дни; по чл. 156 т. 2 – 10 раб.дни;

 

- при непредвидено прекратяване учебните занятия поради епидемии и природни бедствия не повече от 5 дни;

 

-работещите в детските градини получават 2 дни платен отпуск допълнително във връзка с 25 май и 1 ноември;

 

-размерът на средствата за работно облекло е не по-малък от 270 лв., а за представително облекло не по-малък от 370 лв.

Снимката е илюстративна от Интернет.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design