ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Социални проекти за 13 милиона лева действат в Русе

Общество
16.12.2018  |  12:03
324
Сред тях са работещата обществена трапезария за бедни, 5-те центъра за настаняване от семеен тип, Дневен център за деца с увреждания, Звено „Майка и бебе“, и др.
оиц русе

 

15 социални проекта на Община Русе на обща стойност почти 13 милиона лева представи Областният информационен център пред журналисти. Проектите са спечелили финансиране по оперативните програми в периода 2007 – 2018 година и  в резултат на тях към момента в Русе работи обществена трапезария за най-нуждаещите се, изградени са и функционират 5 центъра за настаняване от семеен тип, от които 3 за деца и младежи с увреждания, по един за деца с тежки увреждания и за лица с психични разстройства. За хора с психични проблеми е разкрито и едно наблюдавано жилище.

 

След закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в сградата му чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ се предоставят 7 различни социални услуги и е открит Дневен център за деца с увреждания, както и Звено „Майка и бебе“. След приключване на проекта 3 от услугите, центърът и звеното продължават да работят като делегирана държавна дейност. По ОП „Развитие на  човешките ресурси“ е изграден Център за социална интеграция и рехобилитация за деца. Хора с увреждания и самотно живеещи възрастни благодарение на европейското финансиране получават услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“. Предстои изграждане на Център за комплексно обслужване на лица с  увреждания, вкл. тежки увреждания, чрез  процедура „Подкрепа на лица с увреждания“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 , а по  процедура „Изпълнение на ИПГВР“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 започва изграждането на жилища за социално слаби. 

      

Благодарение на всички тези проекти децата на Русе, възрастните и хората с увреждания, лицата и семействата в неравностойно положение, включително и чрез осигуряване на заетост, получават все повече и по-качествени социални услуги, коментира експертът в ОИЦ Габриела Стефанова. Тя уточни, че е постигната устойчивост на социалните услуги и повишаването на тяхното качество, благодарение на финансирането чрез ЕСИФ на сигергични и развиващи се проекти.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design