ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

   

 

Съдийската колегия на ВСС избра Даниела Дилова за председател на Административния съд в Плевен

Общество
08.10.2019  |  17:26
185
Снимка: архив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ избра с 11 гласа „за“ и 1 гласа „против“ Даниела Дилова за административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен. Това съобщи днес ВСС на своя интернет сайт.

Дилова има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кандидатства за председател на Административен съд – Плевен, въз основа на натрупания опит като съдия, като административен ръководител и заместник на административния ръководител на Районен съд – Плевен. Магистратът посочва, че е изпълнила голямата част от заложените от нея цели като административен ръководител на Районен съд – Плевен, и постигнатото я мотивира да продължи да работи за утвърждаването на добри управленски практики и решения, които са необходими за постигане на качествено правораздаване, както и за повишаване на авторитета на ръководения орган на съдебна власт.

Според Даниела Дилова следва да бъдат запазени постигнатите много добри резултати в Административен съд – Плевен, а чрез надграждане и усъвършенстване на работните процеси да се осигури устойчиво развитие на институцията. За реализирането на тази основна цел тя предвижда усъвършенстване управлението на съда и засилване на формите на съдийско самоуправление; гарантиране на достъпа на правосъдие паралелно с развитие на електронното правосъдие в административното правораздаване. Акцентира се на повишаването на качеството и бързината на правораздаването, както и на осигуряването на прозрачност, отчетност и публичност в работата на съда като гаранция за общественото доверие. Набелязани са мерки за тяхното постигане като провеждане на периодичен анализ на цялостната дейност на съда и ежемесечен анализ по отделения на ревизираните и върнати от горни инстанции съдебни актове, провеждане на периодични срещи с магистрати от районните съдилища в съдебния район с цел уеднаквяване на съдебната практика и други. Кандидатът планира ежемесечен административен контрол върху срочността на насрочване на делата и изготвянето на съдебните актове, създаване на служба „Регистратура“, на електронни папки по дела, насърчаване на електронната кореспонденция със страните по дела, постигане на пълна взаимозаменяемост на съдебните служители и други.

Подкрепа за нейната кандидатура заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова – членове на ВСС, като обърнаха внимание на професионалния и административния капацитет на съдия Дилова, перфектното й познаване на съдебния район и желание за работа, както и на дадената от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Плевен, висока оценка за нейните качества.

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design