ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Управление на проекти и предприемачество учат докторанти от 11 дунавски страни в Русенския университет

Общество
13.09.2018  |  15:58
476
Участниците в Лятното училище ще разработят научни проекти по конкретни проблеми

В рамките на проект DANUBE:FUTURE, докторанти и пост-докторанти от 11 дунавски страни се събраха в Канев център на Интердисциплинарно Лятно училище, за да получат знания и развият умения за управление на проекти и предприемачество, с цел гарантиране на устойчивото развитие на Дунавския макрорегион.  

Участниците в Лятното училище бяха приветствани от Ректора на университета   чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, който изрази задоволство от активността на младите изследователи. Той заяви, че интернационализацията на образованието, която намира израз в инициативи като тази,  е един успешен път за постигане на качество в образованието и намиране на глобални решения на проблемите в нашите страни и региони.  

Младите хора се обучават от университетски преподаватели, представители на партньорите по проекта: Университет по природни науки, Виена, Австрия, Университет „Данубиус“, Галац, Румъния, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Русенски университет „Ангел Кънчев, както и представители на основните финансиращи институции – Централно-европейската инициатива, Дунавската конференция на ректорите и местните власти в Русе. След встъпителните лекции по темата, участниците се организираха в работни групи, за да приложат наученото на практика и да разработят научни проекти по конкретни проблеми, които ще бъдат представени в последния ден. Тогава ще бъдат връчени и сертификатите за участие.

Съществен принос за практическия аспект на училището имат научните екскурзии в Природен парк Русенски Лом и в Гюргево, които илюстрират постижения в областта на устойчивото регионално развитие, трансграничното сътрудничество и добри практики при прилагане на европейските директиви.  

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design