ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

В Плевен прилагат 10-годишен опит в роботизираната хирургия

Здраве
14.01.2019  |  15:13
532

Натрупан 10-годишен опит в роботизираната хирургия в гинекологията при лечението на пациенти прилага от януари тази година УМБАЛ „Св. Марина“ - Плевен. Болницата вече разполага с роботизирана система от последно поколение, с която ще се извършват роботасистирани операции в гинекологията, общата хирургия и урологията.

Роботизираната хирургия е нова философия, която промени бъдещето на хирургията въобще. С въвеждането й се наблюдават по-добри резултати в оперативната и лечебната дейност, доказани са и много ползи за пациентите при прилагането й, като намален болничен престой, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот.

През януари 2018 г. се навършиха 10 години от въвеждането на роботизираната хирургия в България и в Югоизточна Европа от екипа на проф. д-р Григор Горчев, д. м. н. Проф. Горчев и проф. д-р Славчо Томов и техните екипи имат съществен принос за развитието на това революционно направление в съвременната медицина не само у нас, но и в Европа. Проф. Горчев е първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система da Vinci за Югоизточна Европа и страната ни, преминал успешно четири нива на обучение в Центъра по телехирургия в Страсбург, Франция.

Приложението на роботизираната хирургия в България на практика започва на 08.05.2008 г. с първата в Източна Европа асистирана с робот радикална хистеректомия /отстраняване на матка/ от пионера в роботиката проф. д-р Григор Горчев. През 2012 г. той прави и първата в Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции, след която пациентката преминава успешна процедура по инвитро оплождане и става майка на здраво дете (м. август, 2012 г.). Към 2012 г. в световната научна литература са описани само 19 случая на жени с такава патология, оперирани с da Vinci, но българската пациентка е единствената с успешно завършила бременност.

През 2011 г. под ръководството на проф. д-р Горчев у нас стартира развитието и на роботизираната хирургия в урологията. Тогава е извършена първата в България асистирана с робот нефректомия (отстраняване на бъбрек). Обучени са двама уролози като хирурзи на конзола, които осъществиха и първите у нас радикални роботизирани простатектомии (премахване на простатна жлеза).

Проф. Григор Горчев е ръководител на проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. за развитие на научноизследователска и обучителна дейност в Медицински университет - Плевен, чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия. През 2014 г. е факт инсталирането на роботизирана система от последно поколение с тренировъчен симулатор за обучения и развиване на научноизследователска дейност. Сформиран е и първият в страната екип по обща хирургия за работа с роботизираната система, който успешно завършва обучителен курс в Страсбург, Франция. През април 2014 г. е осъществена и първата за България операция на пациент с рак на дебелото черво с роботизираната система da Vinci.

В началото на 2018 г. Медицински университет - Плевен, официално отбеляза 10-ата годишнина от въвеждането на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България, като откри експозиция „История на минимално инвазивната хирургия“. За 10 години екипът на проф. Григор Горчев е извършил общо 1200 роботасистирани операции в гинекологията. Значителна е и научната продукция на екипите по роботизирана хирургия за последните 5 години. През учебната 2017/2018 година МУ - Плевен, стана първото висше медицинско училище у нас, което въведе в учебния си план по „Медицина“ дисциплината "Минимално инвазивна хирургия“, част от която е и роботизираната хирургия.

2019 година също ще бъде белязана от знаково събитие за роботизираната хирургия. Почти е готова програмата за 11-ия европейски конгрес по роботизирана гинекологична хирургия, който ще се проведе от 26 до 28 септември в София под патронажа на Медицински университет - Плевен, съвместно с Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия. Очаква се в мащабния форум под мотото „Отвъд границите“ да се включат поне 300 от светилата на роботизираната хирургия както от Европа, така и от САЩ, като болшинството от тях вече са потвърдили участие.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design