ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
             

В Плевенски регион: Издадоха разрешителни за строеж на 38 нови сгради

Бизнес
12.09.2017  |  14:50
475

През второто тримесечие на тази година общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 920 кв. м разгъната застроена площ, и на 29 други сгради с 18 299 кв. м разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се запазва, броят на жилищата в тях намалява с 30.8%, но общата им застроена площ е повече с 42.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 38.1%, а общата им застроена площ със 156.1%, съобщи териториалното бюро на Националния статистически институт.

Броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. се увеличава с 28.6%, но жилищата в тях намаляват с 52.6%, а разгънатата им застроена площ - с 27.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 9.4%, а общата им застроената им площ - с 14.4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 245, София (столица) - 207, София - 136, и Бургас - 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 869, Пловдив - 1 411, Варна - 432, и Бургас - 387.

През второто тримесечие на 2017 г. в областта е започнал строежът на 7 броя жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 180 кв. м разгъната застроена площ и на 11 други сгради с 13 380 кв. м разгъната застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 41.7%, жилищата - с 85.1% и общата им застроена площ - със 79.3%. Броят на започнатите други сгради спада с 21.4%, но разгънатата им застроена площ се увеличава с 46.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради бележат ръст с 40.0%, докато жилищата в тях намаляват с 12.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 42.3%. Броят на започнатите други видове сгради също намалява с 26.7%, докато разгънатата им обща застроена площ е повече със 136.4%.

 

9 жилищни сгради са завършени

през второто тримесечие

По предварителни данни въведените в експлоатация жилищни сгради в област Плевен през второто тримесечие на т.г. са 9. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 33.3%, с тухлена - 66.7%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. се наблюдава намаление броя на жилищните сгради с 30.8%. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 102 сгради с 822 жилища в тях, Бургас - 101 сгради с 919 жилища, и София - 67 сгради с 68 жилища.

Най-висок в област Плевен е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (по 33.3%), а останалите (едностайни, четиристайни, петстайни и шест и повече стаи) са по 1, или по 8.3%.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design