ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

В Русенския университет стартира онлайн платформата „Прием 2019“

Общество
29.11.2018  |  12:39
415
В нея кандидат-студентите могат да подават заявки за предварителните кандидатстудентски изпити

 От 27 ноември 2018 година в Русенския университет стартира онлайн платформата „Прием 2019“ за учебната 2019/2020 г. на която кандидат-студентите могат:

-     да подават на заявки за участие в предварителните кандидатстудентски изпити по предмети съгласно утвърден график в Русе, Силистра, Разград, Видин:

СЕСИЯ

Дата

начало

Изпит

Провежда се в

предварителна сесия

26 януари 2019, събота

9:00 ч.

- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

Русе, Силистра, Разград, Видин

9февруари 2019, събота

23 февруари 2019, събота

9 март 2019, събота

23 март 2019 , събота

6 април 2019, събота

20 април 2019, събота

 

  • да подават кандидатстудентски документи за участие в предварителните класирания и записване в 48 специалности от 23 професионални направления на 8 области на висшето образование, за които Русенският университет е обявил за прием за обучение по държавна поръчка и на собствено финансиране, съгласно Приложение 1.
  1. За специалностите от ФОЗЗГ има поставени изисквания за минимална оценка „много добър“, получена на положен кандидатстудентски изпит по Биология в годината на кандидатстване.
  2. Възобновява се приемът в специалност Математика и информатика във ФПНО, обявена като приоритетна от МОН.
  3. Подготвено е подобряване на организацията в дейностите при записване на новоприетите студенти – предоставяне на комплект документи за попълване при записване, студентската книжка и др.
  4. График редовна сесия.

редовна сесия

6 юли 2019 , събота

 

9:00

- рисуване.

Русе

- биология;

- български език.

 

 

 

Русе, Силистра, Разград, Видин

 

6 юли 2019, събота

13:00

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

 

7 юли 2019 , неделя

 

9:00

- моделиране.

 

Русе

- оценка на двигателна култура

- английски език;

- английски език;

Силистра

  1. График класирания.

Класиране

Обявяване на резултатите до

Записване

Първо класиране

9 юли

От 10 ч. на 9 юли до 16 ч. на 12 юли

Второ класиране

15 юли

От 9 ч. на 15 юли до 16 ч. на 19 юли

 
 
 

Приложение

Специалности за обучение по държавна поръчка* за прием след завършено средно образование за учебната 2019/2020 година

 

 

Специалност

Форма на обучение

Педагогически науки

Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовно

задочно

Начална училищна педагогика и чужд език

редовно

 

Социална педагогика

редовно

задочно

Педагогика на обучението по …

Български език и история

редовно

 

Математика и информатика

редовно

 

Български език и история (филиал Видин)

редовно

 

Български език и чужд език (филиал Силистра)

редовно

 

Физика и информатика (филиал Силистра)

редовно

 

Социални, стопански и правни науки

Политически науки

Европеистика и глобалистика ( на английски език)

редовно

 

 Социални дейности

Социални дейности

редовно

 

Право

Право

редовно

 

Администрация и управление

Бизнес мениджмънт

редовно

 

Публична администрация

редовно

 

Икономика

Икономика

редовно

 

Природни науки, математика и информатика

Математика

Финансова математика

редовно

 

Информатика и компютърни науки

Компютърни науки

редовно

задочно

Компютърни науки - Видин

редовно

 

Информатика и информационни технологии в бизнеса

 

 задочно

Софтуерно инженерство

редовно

 

Технически науки

Машинно инженерство

Земеделска техника и технологии

редовно

задочно

Земеделска техника и технологии - Видин

редовно

 

Машинно инженерство

редовно

задочно

Мениджмънт и сервиз на техниката

редовно

задочно

Климатизация, хидравлика и газоснабдяване

редовно

задочно

Електротехника, електроника и автоматика

Електроенергетика и електрообзавеждане

редовно

задочно

Електроника

редовно

задочно

Електроника - Видин

редовно

 

Компютърно управление и автоматизация

редовно

задочно

Електроинженерство (филиал Силистра)

редовно

задочно

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи и технологии

редовно

задочно

Интернет и мобилни комуникации

редовно

задочно

Информационни и комуникационни технологии (бълг. език)

редовно

задочно

Транспорт, корабоплаване и авиация

Транспортна техника и технологии

редовно

задочно

Технология и управление на транспорта

редовно

задочно

Технология и управление на транспорта - Видин

редовно

 

Автомобилно инженерство

редовно

 

Материали и материалознание

Материалознание и технологии

редовно

 

Архитектура, строителство и геодезия

Строително инженерство

редовно

 

Химични технологии

Химични технологии

редовно

 

Биотехнологии

Биотехнологии

редовно

 

Хранителни технологии

Технология на храните

редовно

 

Общо инженерство

Промишлен дизайн

редовно

 

Индустриално инженерство

редовно

 

Индустриален мениджмънт

редовно

 

Индустриален мениджмънт - Видин

редовно

 

Аграрно инженерство

редовно

 

Екология и техника за опазване на околната среда

редовно

 

Мениджмънт на качеството и метрология

редовно

 

Аграрни науки и ветеринарна медицина

Растениевъдство

Растениевъдство

редовно

 

Здравеопазване и спорт

Обществено здраве

Кинезитерапия

редовно

 

Ерготерапия

редовно

 

Здравни грижи

Акушерка

редовно

 

Медицинска сестра

редовно

 

Сигурност и отбрана

Национална сигурност

Евроатлантическа и глобална сигурност **

редовно

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред**

редовно

 

 

 

 

 

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design