ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

              
         

Вижте най-търсените професии в Русенско, перспективите за пазара на труда и образованието

Общество
16.02.2018  |  10:30
3 572
Анкета вече събрала над 1000 мнения от бизнеса какви кадри са необходими, може да се попълва по електронен път до края на февруари
Русе дискусия за пазара на труда и образованието
На снимките: Участниците в дискусията и откриването й от областния управител Галин Григоров

 

Обширен материал с факти, тенденции и по-дългосрочни перспективи за икономиката на Русенска област, трудовия пазар и висшето образование, е поместил днес русенският всекидневен вестник "Бряг". Изданието подробно е проследило вчерашната дискусия, състояла се в Русе с участието на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов и неговия заместник Татяна Пашинова, вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков и изпълнителният секретар на синдиката Тодор Капитанов, Инспекцията по труда, ректора на Русенския университет проф. Велизара Пенчева, председателя на Общинския съвет в Русе чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, представители на общините, институциите и камарите от региона, както и членове на Комисията по индустрия и нови технологии. Днес "Брягнюз" пубикува материала.

 

Регионален форум на тема „Дигитализация и бъдещето на труда – предизвикателства и възможни решения“ събра  вчера в Русе партньори от Областна управа, КНСБ и Агенцията по заетостта. Дискусията бе открита от областния управител Галин Григоров. Той подчерта, че настоящата среща е продиктувана от предизвикателствата на съвременния трудов пазар, който перманентно търпи промени поради изключително динамичната среда, в която живеем.

 

Недостигът на качествена работна сила в областта беше  най-обсъжданият на дискусията проблем. „Идеята ни е да съберем мнения от страна на бизнеса и на социалните партньори за търсенето и това, което трябва ние да направим, за да срещнем търсенето с предлагането, за да усвоим всички работни места, обявени при нас”, каза директорът на Агенцията по заетостта Драгомир Николов.  От две седмици е открита линия, на която вече са събрани   над 1000 мнения на бизнес и социални партньори, като това ще продължи до края на февруари, поясни Николов.

 

Агенцията по заетостта стартира проучване на работодателските потребности от кадри

 

След това Агенцията по заетостта ще анализира какви приоритети трябва да има в образованието, за да отговори то адекватно на  потребностите на бизнеса. От изказванията на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов и неговия заместник Татяна Пашинова стана ясно, че в Русенско има недостиг на работници в хотелиерството и в машинообработващите предприятия,

 

а най-търсени са инженерите, медицинските специалисти и учителите.

 

По време на срещата бяха изразени множество мнения и бяха показани презентации относно предизвикателствата пред трудовия пазар, висшето образование и пригодността за заетост, както и условията на труд в предприятията на територията на региона. Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков подчерта, че дигиталният свят, в чиято ера се намираме, изисква много по-сложни умения и компетенции. Той заяви, че в бъдеще

 

 в световен мащаб 400 милиона души ще загубят работа заради автоматизацията на труда.

 

Що се касае до висшето образование и заетостта, на форума беше обявено, че малко над 32% са хората с висше образование в Европа, като целта е този процент да стане поне 40%. Особено внимание беше обърнато на разпределението на висшите училища в страната. Важно е да се спомене, че 75 от висшите учебни заведения се намират в Южна България. Ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева подчерта, че от изключително значение за добрата реализация на всеки индивид е съвкупността от „твърди“ знания и умения, базови, специфични личностни умения и такива, свързани с управлението на кариерата. Във връзка с взаимоотношенията между висшите училища, работодателите и държавата, проф. Велизара Пенчева разказа за проекта на Русенския университет за наемане на безработни и неактивни лица в трансграничния регион Русе – Гюргево. Също така проф. Пенчева представи и примери за

 

професии на бъдещето като телехирург, консултант по роботите, геймификатор и дигитален ключар.

 

От своя страна изпълнителният секретар на КНСБ  Тодор Капитанов представи част от предизвикателствата пред трудовия пазар, като акцент се постави върху роботизацията и автоматизацията на работните места, все по-широкото навлизане на изкуствения интелект, промяна на изискванията за уменията на работещите и организацията на труда.

 

Сред професиите, които се очаква да изчезнат, са офис служители, библиотекари, касиери, продавачи, пощальони, обущари.

 

На форума бяха разгледани и темите за намаляване намесата на държавата в трудовите отношения и договарянето между работодатели и служители, все по-нарастващата нужда от професионално ориентиране, разширяването на достъпа до уеббазирани системи за извършване на работа и за повишаване квалификацията.

 

От „Инспекцията по труда“ в Русе представиха основните икономически сектори в региона, които са металургия, машиностроене и металообработване, химическа промишленост, текстил и конфекция, хранително-вкусова промишленост и строителство. Също така беше посочено, че на територията на област Русе малките предприятия са 91.6%, като заетите в тях са 31.8% от работещите. За сравнение, на национално ниво картината показва, че 92.6% са малките предприятия, но работещите в тях са 25.3% от заетите граждани.

На събитието беше отчетена и инспекционната дейност на Агенцията по заетостта. Стана ясно, че

 

все още не са решени проблемите с необезопасеното работно оборудване, полагането на извънреден труд, неизплащане в срок на трудовите възнаграждения

 

 и допускането до работа на лица без сключени писмени договори. Сред официалните лица на форума бяха още председателят на Общинския съвет проф. Христо Белоев, представители на общините, институциите и камарите от региона, както и членове на Комисията по индустрия и нови технологии. Модератор на срещата беше областният координатор на КНСБ  Боянка Димитрова.

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати
© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design